Pompy ciepła - systemy grzewcze


Wykonujemy instalacje grzewcze w oparciu o pompy cierpła


Dostarczamy kompletne systemy dla nowych budynków lub możemy uzupełnić isniejący system grzewczy.

Wykorzystaj zgromadzoną energię słoneczną.
Ziemia gromadzi energię cieplną wyemitowaną przez słońce. Energię tę, przy pomocy naszej pompy ciepła można z powodzeniem zamienić w ciepło centralnego ogrzewania lub ciepłej wody użytkowej. Ciepło z ziemi pobierane jest przez czynnik chłodzący (który cyrkuluje w poziomym wymienniku ciepła) i dostarczane jest do pompy ciepła. Tam jego temperatura jest podwyższana i dalej wykorzystywana do ogrzewania i produkcji c.w.u. Pompa ciepła dpstarcza kilkakrotnie więcej energii niż pobiera. Dostarczona 1 kWh energii elektrycznej jest przetwarzana na trzy do sześciu kilowatogodzin energii cieplnej. Pompa ciepła z poborem energii z ziemi, skały lub wody jest urządzeniem wytwarzającym energię cieplną dla twojego domu nawet w najzimniejsze dni w roku.

Ciepło z wody gruntowej.
W przypadku małej powierzchni działki możemy zastosować pompę ciepła pobierającą energię z układu dwóch studni głębinowych. Przy pomocy pompy głębinowej pobierana woda ze studni czerpalnej przekazuje swoją energię do pompy ciepła po czym oddawana jest do drugiej studni chłonnej.
Pompa ciepła pracująca w ukłądzie dwóch studni głębinowych osiąga bardzo wysoki współczynnik efektywności ze względu na wysoką temp. dolnego źródła (7-10 st C). Aby zastosować pompę ciepła pracującą na bazie dwóch studni głębinowych muszą one posiadać odpowiednią wydajność jak również mieć wymagany skład fizykochemiczny.

Ciepło z gruntu (kolektor poziomy).
Pompa ciepła wykorzystuje część energii słonecznej zgromadzonej w ziemi. Kolektor poziomy ułożony jest bezpośrednio w ziemi poniżej poziomu przemarzania na głębokości ok. 1,2m. W poziomym gruntowym wymienniku ciepła zbnajduje się niezamarzające medium (mieszanina glikol-woda), które podgrzewane jest o kilka stopni. Pompa ciepła wykorzystuje pobrane ciepło do centralnego ogrzewania oraz podgrzewania ciepłej wody użytkowej. Ułożony w ziemi kolektor poziomy w żaden sposób nie zakłóca wegetacji roślin rosnących w ogrodzie.


Pompy ciepła pracujące na bazie kolektora poziomegoKolektor pionowy (SONDA).
Ułożony pionowo w odwiercie kolektor pionowy stanowi zamknięty obieg w którym cyrkuluje niezamarzająca mieszanina glikol-woda. Ciepło przez nie pobrane jest zamieniane przez pompę na energię potrzebną do centralnego ogrzewania i podgrzewania ciepłej wody użytkowej, Wymagana minimalna odległość między kolektorem wynosi 8-10m.


Pompy ciepła pracujące na bazie kolektora pionowego